ADANA İLK YARDIM

Defibrilatör Eğitimi

Defibrilatör, kalbin normal dışı atımını tekrar normal kalp ritmine dönmesini sağlayan ve OED pille çalışan otomatik bir harici araçtır. OED’in defibrilasyon elektrodlarını hastanın göğsüne yerleştirdikten sonra OED otomatik olarak hastanın EKG’sini inceleyerek, kullanıcıya düğmeye basmasını ve gerekiyorsa şok uygulamasını sesli ve görsel olarak bildirir.

Bu ürün modeline göre fonksiyonellik içeriği değişmektedir. Örneğin Gardiac Science Powerhearth G3 Automatic modeli gerekirse şoku kimseye gerek kalmadan otomatik olarak uygulayabilir. OED her ne kadar sesli veya yazılı komutlar ile kullanıcının bir kurtarma işlemi yapmasına yardımcı olsa da bu konu hakkındaki eğitimler hayati önem arz edebilir. Bu konudaki eğitim hizmetleri konusunda da aktif olarak faaliyet göstermekteyiz.

Temel Afet Bilinci Eğitimi

Bu eğitimin amacı bireylerin yaşadıkları ortam ve çevrelerindeki tehlikelerin ve buna bağlı risklerin farkına varmalarını sağlayarak, afetlere karşı planlı ve önlemli olmak gibi, deprem ve benzeri afetler öncesi yapılması gereken hazırlıklar konusunda bilgilendirmek ve afet anında doğru davranış modellerini sergilemek konusunda kişileri eğitmektir.

Adana dahil olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz tüm illerimiz de Temel Afet Bilinci Eğitimi hususunda aktif şekilde hizmet vermekteyiz.

Yüksekte Çalışma Eğitimleri

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu’nun 17. maddesine ve MAYIS 2013 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin usül ve esasları hakkındaki yönetmeliğin 5. maddesine göre ülkemizde tüm işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimini almalarını sağlamakla yükümlüdür. Bu hususta yüksekte çalışma konusunda herhangi bir fiziksel ya da psikolojik engeli bulunmayan tüm çalışanlar bu eğitimi alabilirler.

Eğitim bizzat işyerinde ve/veya işyerinin koşulları göz önünde bulundurularak verilir. Bu eğitim, bu alandaki uzman olan, Uluslararası Yüksekte Çalışma Sertifikasyon sistemi IRATA eğitime sahip eğitmenlerimiz tarafından verilecektir. Genel olarak bu tip eğitimlerde kazanılan bilgi ve becerilerin zaman içerisinde yıpranması söz konusudur. Bu hususta 2 yılda bir bu eğitimin yenilenmesi ve sınav kayıtlarının saklanması önerilir.

Yangın Eğitimleri

Çalışma ve Sosyal güvenlik bakanlığı tarafından HAZİRAN 2012 tarihli ve 28339 sayılı resmi gazetede yayınlanan iş sağlığı ve güvenliği kanununun 11. maddesinde ve (I)C bendinde yayınlanan yönetmeliğe göre, acil durumlara karşı mücadele için iş yerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler de dahil olarak, yapılan işin niteliği ve çalışan sayısı ile iş yerinde bulunan diğer kişileri dikkate alaraktan koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli kişiler görevlendirilmelidir. Gerekli araç ve gereçler de sağlanarak bu konuda vasıflı kişiler barındırılmalıdır.

Adana ilimiz ve faaliyet gösterdiğimiz tüm illerimizde Yangın Eğitimleri konusunda uzman bir eğitim vermek üzere hizmet halindeyiz.

Hijyen Eğitimleri

28698 numaralı ve TEMMUZ 2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre gıda üretim ve perakende iş yerlerinde, gıda ve tüketim amaçlı üretilen su, doğal mineralli sular ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinin tümünde çalışanlara yönelik hijyen eğitimi verilmesi gerekmektedir.

Adana ilimizde ve faaliyet gösterdiğimiz illerimizin tümünde katılımcılarımıza yüksek standartları hedefleyen Hijyen Eğitimlerini vermekteyiz.

Mesleki Eğitimler

Mesleki eğitimler, bir diğer adıyla mesleki yeterlilik eğitimleri konusunda Hatay ilimiz dahil olmak üzere faaliyet yürüttüğümüz diğer illerdeki şubelerimizde, gerek ulusal gerek uluslararası düzeyde standartlara uygun olarak, her yaştaki bireye uygun eğitim imkanı sunmaktayız.

İlk Yardım Eğitici Eğitimi

11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına dair kanun kapsamında sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının alması gereken bir eğitim türüdür. Bu eğitim sonunda katılımcılarımız resmi olarak İLKYARDIM EĞİTMENİ sertifikasına sahip olacaklar ve bu alanda hizmet verebileceklerdir.

Temel İlk Yardım Eğitimleri

Sağlık bakanlığının 2015 TEMMUZ ayında resmi gazetede yayınlayıp, 2020 AĞUSTOS ayında ise güncellemiş olduğu yönetmeliğe göre ülkemiz çapında faaliyet gösteren tüm işletme çalışanlarının belli bir bölümünün Temel İlk Yardım Eğitimi alması zorunlu hale gelmiştir. Bu eğitimler ise il sağlık müdürlüklerinden alınmış resmi yetki kapsamında, yetkiye sahip kurumlar tarafından verilmektedir.

Bu kapsamda işçi çalıştıran her firma iş tehlikesine bağlı olarak ilk yardım eğitimi almış sertifikalı elemanlar çalıştırmak zorundadır. Az, orta ve yüksek tehlike seviyelerine göre çalışanların %10’u ile %20’si arasında eğitim aldırılması zorunludur.

Kurumumuz Adana bölgesi ve faaliyet göstermiş olduğumuz diğer illerimizde zorunlu olan Temel İlk Yardım Eğitimini vermektedir. Bu eğitimler 16 saat sürmekte ve tüm eğitim kalitesi standartlarını karşılayacak şekilde verilmektedir.